Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student Thuy TranggFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 174 Deviations 1,130 Comments 6,177 Pageviews
×

Activity


*le trong giờ Văn*
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai đẩy bố xuống mương
Bố mà bắt được bố tương vỡ mồm :v

deviantID

ChanCucheoo's Profile Picture
ChanCucheoo
Thuy Trangg
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
Hê nhô. Mấy bạn cứ gọi mình là Chan hé =] mình là nữ.
Mình thích xem op và đặc biệt là éo cai được nữa )) vào một ngày đẹp giời mình đã sa vào lưới tình của anh lông mày xoắn ❤️❤️ Mình cuồng điên và say đắm anh í mất rồiiii,,,,,,,,
Mà túm cái quần lại là ai thích op thì add mình đuyyyyy, fb há
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:icontl-akane:
TL-Akane Featured By Owner May 9, 2017  Student Interface Designer
- T.T
Reply
:iconchancucheoo:
ChanCucheoo Featured By Owner May 9, 2017  Student Traditional Artist
Không, unfwatch dùm
Reply
:icontl-akane:
TL-Akane Featured By Owner May 9, 2017  Student Interface Designer
Watch back nha <3
Reply
:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Apr 29, 2017  Student Interface Designer
- Nhô, Hàn Tử Nhi, watch lại tớ đi <3
Reply
:iconsaberalma:
saberalma Featured By Owner Apr 27, 2017  Student Digital Artist
Thanks for whatch ( •̀ᴗ•́ )ゞ( •⌄• )◞❤
Reply
Add a Comment: